Dược sĩ: Phạm Thị Bích Ngọc

Dược sĩ: Phạm Thị Bích Ngọc

Chuyên khoa: Dược sĩ tư vấn sử dụng thuốc

Đơn vị công tác: Nhà thuốc Pharmart.vn 212 Nguyễn Thiện Thuật

Dược sĩ Phạm Thị Bích Ngọc hiện đang đảm nhận vị trí chuyên môn và tư vấn sử dụng thuốc tại nhà thuốc Pharmart 212 Nguyễn Thiện Thuật.

Kinh nghiệm làm việc:

Để kết nối với Dược sĩ của chúng tôi vui lòng liên hệ hotline 1900 6505.