Thuốc tim mạch

Top thuốc tim mạch bán chạy nhất 2023

Thuốc Kavasdin 5 điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Kavasdin 5

Giá tham khảo: 22.000đ /Hộp

Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Dạng bào chế: Viên nén

Thành phần: Amlodipine: 5mg

Thuốc huyết áp Amlodipine stada 5mg

Amlodipine stada 5mg

Giá tham khảo: 800đ /Viên

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Dạng bào chế: Viên nang cứng

Thành phần: Amlodipine: 5mg

Aspirin MKP

Aspirin MKP

Giá tham khảo: 500đ /Viên

Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Dạng bào chế: Viên bao tan trong ruột

Thành phần: Aspirin starch tương đương Acid acetylsalicylic: 81mg, Tá dược khác

Amlodipin Domesco

Amlodipin Domesco

Giá tham khảo: 700đ /Viên

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Dạng bào chế: Viên nang

Thành phần: Amlodipine 5mg, Tá dước khác

Stadnolol 50

Stadnolol 50

Giá tham khảo: 1.000đ /Viên

Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Dạng bào chế: Viên nén

Thành phần: Atenolol 50mg, Tá dược khác

Micardis 40

Micardis 40

Giá tham khảo: 12.000đ /Viên

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Dạng bào chế: Viên nén

Thành phần: Telmisartan: 40mg

Micardis plus

Micardis plus

Giá tham khảo: 12.000đ /Viên

Quy cách: Hộp 3 vi x 10 viên

Dạng bào chế: Viên nén

Thành phần: Telmisartan : 40mg, Hydrochlorothiazide: 12,5mg

Vastarel MR

Vastarel MR

Giá tham khảo: 4.000đ /Viên

Quy cách: Hộp 2 vỉ x 30 viên

Dạng bào chế: Viên nang

Thành phần: Trimetazidine : 35mg

Nifedipin hasan 20 - Điều trị tăng huyết áp

Nifedipin hasan 20

Giá tham khảo: 800đ /Viên

Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Dạng bào chế: Viên nén

Thành phần: Nifedipine: 20mg

Rosuvas hasan 10

Rosuvas hasan 10

Giá tham khảo: 6.000đ /Viên

Quy cách: Hộp 2 vỉ x 14 viên

Dạng bào chế: Viên nén

Thành phần: Rosuvastatin: 10mg

Mibetel

Mibetel

Giá tham khảo: 4.000đ /Viên

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Dạng bào chế: Viên nén

Thành phần: Telmisartan:40mg

Transamin 500mg

Transamin 500mg

Giá tham khảo: 5.000đ /Viên

Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Dạng bào chế: Viên nén

Thành phần: Tranexamic acid: 500ng


Hỏi đáp