Khẩu trang

Top khẩu trang bán chạy nhất 2023

Khẩu trang y tế 3 lớp Tanaphar

Khẩu trang y tế 3 lớp Tanaphar

15.000đ /Hộp

Xuất xứ: Việt Nam

Khẩu trang y tế 4 lớp Tanaphar

Khẩu trang y tế 4 lớp Tanaphar

30.000đ /Hộp

Xuất xứ: Việt Nam

Khẩu trang y tế 4 lớp than hoạt tính Tanaphar

Khẩu trang y tế 4 lớp than hoạt tính Tanaphar

45.000đ /Hộp

Xuất xứ: Việt Nam

Khẩu trang y tế 4 lớp KF94 Tanaphar

Khẩu trang y tế 4 lớp KF94 Tanaphar

10.000đ /Gói

Xuất xứ: Việt Nam

Khẩu trang y tế KN95 Tanaphar

Khẩu trang y tế KN95 Tanaphar

25.000đ /Hộp

Xuất xứ: Việt Nam

Khẩu trang y tế VG Pro Mask

Khẩu trang y tế VG Pro Mask

100.000đ /Hộp

Xuất xứ: Việt Nam

Khẩu trang trẻ em VG Kid

Khẩu trang trẻ em VG Kid

100.000đ /Hộp

Xuất xứ: Việt Nam

Khẩu trang y tế VG Medical Mask

Khẩu trang y tế VG Medical Mask

25.000đ /Gói

Xuất xứ: Việt Nam

Khẩu trang cộng đồng VG Air Mask

Khẩu trang cộng đồng VG Air Mask

20.000đ /Gói

Xuất xứ: Việt Nam

Khẩu trang thời trang VG Fashion Mask

Khẩu trang thời trang VG Fashion Mask

20.000đ /Gói

Xuất xứ: Việt Nam

Khẩu trang vải công nghệ GenMask

Khẩu trang vải công nghệ GenMask

180.000đ /Chiếc

Xuất xứ: Việt Nam


Hỏi đáp