Thuốc điều trị huyết áp

Top sản phẩm thuốc điều trị huyết áp bán chạy nhất 2023

Thuốc Kavasdin 5 điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Kavasdin 5

Đã bán 23

Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Dạng bào chế: Viên nén

Thành phần: Amlodipine: 5mg

Thuốc huyết áp Amlodipine stada 5mg

Amlodipine stada 5mg

Giá tham khảo: 800đ /Viên
Đã bán 27

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Dạng bào chế: Viên nang cứng

Thành phần: Amlodipine: 5mg

Amlodipin Domesco

Amlodipin Domesco

Giá tham khảo: 700đ /Viên
Đã bán 21

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Dạng bào chế: Viên nang

Thành phần: Amlodipine 5mg, Tá dước khác

Stadnolol 50

Stadnolol 50

Giá tham khảo: 1.000đ /Viên
Đã bán 20

Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Dạng bào chế: Viên nén

Thành phần: Atenolol 50mg, Tá dược khác

Micardis 40

Micardis 40

Giá tham khảo: 12.000đ /Viên
Đã bán 15

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Dạng bào chế: Viên nén

Thành phần: Telmisartan: 40mg

Micardis plus

Micardis plus

Giá tham khảo: 12.000đ /Viên
Đã bán 13

Quy cách: Hộp 3 vi x 10 viên

Dạng bào chế: Viên nén

Thành phần: Telmisartan : 40mg, Hydrochlorothiazide: 12,5mg

Thuốc Tanatril 10mg Điều Trị Tăng Huyết Áp

Tanatril 10mg

Đã bán 22

Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Dạng bào chế: Viên nén

Thành phần: Imidapril 10mg

Thuốc Tanatril 5mg Điều Trị Tăng Huyết Áp

Tanatril 5mg

Đã bán 14

Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Dạng bào chế: Viên nén

Thành phần: Imidapril 5mg

Thuốc Co diovan 80/12,5 Điều trị tăng huyết áp

Thuốc Co diovan 80/12,5

Đã bán 23

Quy cách: Hộp 2 vỉ x 14 viên

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Thành phần: Valsartan, Hydrochlorothiazid

Thuốc Lisonor 5mg Điều trị tăng huyết áp

Thuốc Lisonor 5mg

Đã bán 17

Quy cách: Hộp 30 viên

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Thành phần: Valsartan 80mg, Hydrochlorothiazid 125mg

Thuốc Cardicor 5Mg trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Cardicor 5Mg

Đã bán 18

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Dạng bào chế: Viên nén

Thành phần: Bisoprolol: 5mg

Thuốc Cardicor 2,5mg trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Cardicor 2,5Mg

Đã bán 35

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Dạng bào chế: Viên nén

Thành phần: Bisoprolol: 2,5mg


Hỏi đáp