Phụ kiện máy khí dung các loại

free ship
Bộ cốc đựng + ống ngậm máy xông khí dung Omron NE-C28
380.000đ / hộp
7 Đánh giá

Thương hiệu: OMRON

Xuất xứ: Nhật Bản

Miếng lọc khí máy xông khí dung Omron NE-C802
39.000đ / túi
8 Đánh giá

Thương hiệu: OMRON

Xuất xứ: Nhật Bản

Ống dẫn khí máy khí dung Omron NE-C101
54.000đ / chiếc
7 Đánh giá

Thương hiệu: OMRON

Xuất xứ: Nhật Bản

Ống ngậm máy khí dung Omron NE-C28
98.000đ / chiếc
7 Đánh giá

Thương hiệu: OMRON

Xuất xứ: Nhật Bản

Mặt nạ trẻ em máy khí dung Omron
85.000đ / chiếc
8 Đánh giá

Thương hiệu: OMRON

Xuất xứ: Nhật Bản

Miếng lọc khí máy xông khí dung Omron NE-C801 và NE-C803
39.000đ / gói
9 Đánh giá

Thương hiệu: OMRON

Xuất xứ: Nhật Bản

Miếng lọc khí máy xông khí dung Omron NE-C801 và NE-C801KD
39.000đ / gói
9 Đánh giá

Thương hiệu: OMRON

Xuất xứ: Nhật Bản

Ống xông mũi Omron - Hỗ trợ đưa thuốc vào đường hô hấp
75.000đ / chiếc
9 Đánh giá

Thương hiệu: OMRON

Xuất xứ: Nhật Bản

Mặt nạ người lớn máy khí dung Omron
85.000đ / chiếc
9 Đánh giá

Thương hiệu: OMRON

Xuất xứ: Nhật Bản

Bầu xông máy khí dung Omron NE-C801
109.000đ / chiếc
9 Đánh giá

Thương hiệu: OMRON

Xuất xứ: Nhật Bản

Bộ phụ kiện máy xông khí dung Omron NE-C101
120.000đ / hộp
7 Đánh giá

Thương hiệu: OMRON

Xuất xứ: Nhật Bản

Bộ phụ kiện máy xông khí dung Omron NE-C29
290.000đ / hộp
7 Đánh giá

Thương hiệu: OMRON

Xuất xứ: Nhật Bản

Hỏi đáp